مدارک مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

مدارک مورد نیاز کارشناسی

 • یک قطعه عکس رنگی 4*3
 • اصل و ترجمه انگلیسی شناسنامه (در صورت نداشتن پاسپورت)
 • گذرنامه
 • مدرک زبان: برای مرحله پذیرش این مدرک الزامی نمی باشد.
 • ترجمه انگلیسی مدرک دیپلم و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان
 • ترجمه انگلیسی مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان
 • یک گواهی اشتغال به تحصیل رسمی و ترجمه آن برای دانشجویان
 • روزمه تحصیلی کاری یا CV به زبان انگلیسی
 • انگیزه نامه یا SOP به زبان انگلیسی
 • حداقل دو توصیه¬نامه تحصیلی در صورت وجود.
 • و غیره

مدارک مورد نیاز کارشناسی ارشد

 • یک قطعه عکس رنگی 4*3
 • اصل و ترجمه انگلیسی شناسنامه (در صورت نداشتن پاسپورت)
 • گذرنامه
 • مدرک زبان: برای مرحله پذیرش این مدرک الزامی نمی باشد،
 • ترجمه انگلیسی مدرک دیپلم و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان
 • ترجمه انگلیسی مدرک پیش­دانشگاهی و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان
 • ترجمه انگلیسی مدرک کارشناسی و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان
 • ترجمه انگلیسی مدرک کاردانی و ریزنمرات برای فارغ التحصیلان
 • روزمه تحصیلی کاری یا CV  به زبان انگلیسی
 • انگیزه نامه یا (Statement of purpose = SOP) به زبان انگلیسی
 • حداقل یک توصیه­نامه کاری در صورت وجود.
 • حداقل دو توصیه نامه آموزشی پژوهشی از اساتید (Recommendation letter)
 • برای دانشجویان متقاضی رشته هنر، معماری و شهرسازی، نمونه کار عملی (portfolio)
 • شرح دروس به زبان انگلیسی (study program/ course description)
 • و غیره