دانشگاه جنوا (Universita degli Studi di Genova)

وب سایت:

https://unige.it

رتبه بندی جهانی:

601-650

تاریخچه:

دانشگاه جنوا حدود 300 دوره را ارائه می دهد که با توجه به ابعاد مبتنی بر الزامات بازار کار در اروپا و در سطح جهانی سازماندهی شده است.

این دانشگاه به دانشجویان، آموزش¬های فرهنگی و علمی قوی ارائه داده و ابزارهای زیادی را برای رویارویی با آینده حرفه ای به آنها می دهد. امکانات واقعی ادغام بین تئوری و عمل را نیز از طریق ارتباط با موسسات و شرکت ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور فراهم می نماید. اشکال مختلفی از همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات خارجی نیز وجود دارد که امکان جابجایی بالایی از اساتید و دانشجویان از و به کشورهای خارجی را فراهم می کند.

در حال حاضر، با بیش از 3000 دانشجوی خارجی، دانشگاه از مرز 8 درصد کل تعداد دانشجویان ثبت نام شده عبور کرده و موقعیت خود را به عنوان یک دانشگاه جذاب برای دانشجویانی که ایتالیا را برای تحصیلات دانشگاهی خود انتخاب می کنند، ایجاد نموده است.

دانشگاه جنوا به کیفیت آموزشی و تحقیقاتی اهمیت زیادی می دهد، زیرا این یکی از عناصر اساسی برای اطمینان از توسعه دانش بوده که پایه نوآوری و رقابت واقعی است.

دانشجویان و اساتید با استفاده از ابزارهای رایانه ای جدید مانند پلت فرم های آموزش الکترونیکی، دسترسی معلولان به سایت دانشگاه و کلاس های درس آموزش از راه دور در قلمرو منطقه ای نیز فراهم شده است.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

 • علوم و فنون دریایی
 • معماری
 • بیوتکنولوژی پزشکی-دارویی
 • علوم کامپیوتر
 • مهندسی مقاوم سازی ساختمان
 • مهندسی برای مدیریت ریسک طبیعی
 • مهندسی ایمنی برای حمل و نقل، لجستیک و تولید
 • مهندسی اینترنت و چند رسانه ای
 • مهندسی انرژی
 • مهندسی رایانه
 • مهندسی رباتیک
 • طراحی قایق بادبانی
 • مهندسی محیط زیست
 • اقتصاد و علم داده
 • فناوری مهندسی برای استراتژی و امنیت