لوگو رویاسفیران بین الملل فردای من

موسسۀ رویا سفیران بین الملل فردای من

موسسۀ رویا سفیران بین الملل فردای من با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینۀ اعزام دانشجو و اخذ بورسیه ایتالیا فعالیت می‎کند.

شماره های تماس با موسسه

09337733872
09112126576
09129458547
02126411528

تصویر مجوز فعالیت در حوزه اعزام دانشجو به خارج از

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری