دانشگاه سیه نا (Universita degli Studi di Siena)

وب سایت:

https://en.unisi.it

رتبه بندی جهانی:

601-650

تاریخچه:

دانشگاه سیه‌نا یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپاست. اولین سندی که بر وجود آن گواهی می‌دهد به سال 1240 برمی‌گردد.

یکی از اولین اساتید دانشگاه، پیترو ایسپانو پزشک و فیلسوف مشهور پزشکی بود که پیش از انتخاب شدن به عنوان پاپ جان بیست و یکم در سال 1276، در ارتقای اعتبار دانشکده پزشکی و فلسفه نقش مهمی داشت.

در قرن هجدهم، سالوستیو باندینی، اقتصاددان، در رشته فلسفه و حقوق فارغ التحصیل شد و مجموعه ای از اصلاحات را با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جنوب توسکانی پیشنهاد کرد. قرن هجدهم همچنین شاهد فارغ التحصیلی و تولد شغل آکادمیک آناتومیست و طبیعت شناس پائولو ماسکانی بود که بیش از همه به دلیل کشف سیستم لنفاوی شهرت داشت.

در سال 1923 کارلو روسلی در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. او بنیانگذار جنبش ضد فاشیستی “عدالت و آزادی” شد و در سال 1937 توسط فاشیست ها در فرانسه کشته شد. ضد فاشیست های دیگری مانند پیرو کالاماندری و نوربرتو بابیو در دانشگاه تدریس می کردند.

دانشگاه پذیرای بسیاری از اساتید برجسته، از جمله اقتصاددان ریچارد ام. گودوین، که یکی از پربارترین دوره های فکری خود را در دهه 1980 در سیه نا گذراند، و نویسندگان و روشنفکران مشهوری مانند فرانکو فورتینی و آنتونیو تابوچی، بوده است.

این دانشگاه دارای ابعاد بین المللی قوی است. سنت گسترده همکاری با دانشگاه های سراسر جهان به شبکه گسترده ای از توافق نامه ها حیات بخشیده است که امکان توسعه حداکثری تحرک بین المللی اساتید و دانشجویان را فراهم می کند. هر ساله 300 بورسیه تحصیلی خارجی اراسموس، 30 بورسیه تحصیلی اراسموس و 40 بورسیه تحصیلی و تحقیقاتی خارجی در دانشگاه های دیگر اروپایی توسط دانشگاه سیه نا اعطا می شود.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

 • اقتصاد و مدیریت
 • تنوع زیستی، حفاظت و کیفیت محیط زیست
 • بیوتکنولوژی دارویی و صنعتی پایدار
 • بیوتکنولوژی تولید مثل انسان
 • مشاوران ژنتیک
 • بیوتکنولوژی پزشکی
 • دارایی، مالی، سرمایه گذاری
 • مهندسی الکترونیک و ارتباطات
 • مدیریت مهندسی
 • هوش مصنوعی و مهندسی اتوماسیون
 • زبان و ذهن: زبانشناسی و مطالعات شناختی
 • ریاضیات کاربردی
 • دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
 • علم شیمی
 • اقتصاد
 • حسابداری و مدیریت بین المللی
 • دیپلماسی عمومی و فرهنگی