دانشگاه تریسته (Universita degli Studi di Trieste)

وب سایت:

https://www.units.it/en

رتبه بندی جهانی:

651-700

تاریخچه:

هسته اصلی آنچه که قرار بود به دانشگاه تریسته تبدیل شود، مدرسه عالی بازرگانی Fondazione Pasquale Revoltella بود که در سال 1877 به طور خصوصی برای برآورده کردن الزامات عصر معاصر برای مهارت های حرفه ای در تجارت، کشتیرانی و زمینه های مرتبط وقف شد. پس از جنگ جهانی اول، دولت ایتالیا یک سری اقدامات را برای توسعه ساختار اصلی این مدرسه انجام داد تا اینکه با فرمان سلطنتی شماره 1388 در 8 آگوست 1924 عنوان دانشگاه مطالعات اقتصادی و بازرگانی به آن اعطا شد.

مارگریتا هک، استاد اخترفیزیک دانشگاه از سال 1964 تا 1997، یکی از چهره‌های معتبر بین‌المللی است. او در حال حاضر استاد بازنشسته دانشگاه است.

از نظر موقعیت جغرافیایی، دانشگاه تریسته از نزدیکی به منطقه Mitteleuropa برخوردار است، جایی که از لحاظ تاریخی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی زیادی را از آن گرفته است. دانشگاه در حال حاضر ریاست شبکه دانشگاهی ابتکار اروپای مرکزی را بر عهده دارد، یک سازمان بین المللی که نماینده دانشگاه های بزرگ اروپای مرکزی و شرقی است. این شهر دارای تعدادی موسسات علمی شکوفا با شهرت بین المللی است که ارتباط نزدیکی با دانشگاه دارند.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

  • علوم اعصاب
  • مهندسی تولید و مدیریت
  • ریاضیات
  • علم داده و محاسبات علمی