دانشگاه ناپل “فدریکو دوم” (Universita degli Studi di Napoli “Federico II”)

رتبه بندی جهانی:

QS: 651-700

تاریخچه:

دانشگاه ناپل فدریکو دوم در 5 ژوئن 1224 تأسیس شد. این دانشگاه 4 دانشکده (دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، پلی تکنیک و دانشکده علوم پایه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده پزشکی و جراحی)، 13 حوزه آموزشی (کشاورزی، معماری، اقتصاد، داروسازی، فقه، مهندسی، هنر) و زبان ها [علوم انسانی]، پزشکی و جراحی، علوم دامپزشکی، علوم بیوتکنولوژی، ریاضیات، علوم فیزیکی و طبیعی، علوم سیاسی و جامعه شناسی) تقسیم شده است. همچنین 26 گروه، 52 مرکز تحقیقاتی و خدماتی و 2 باغ گیاه شناسی نیز دارد.

سنت بزرگ تحقیقاتی به دانشگاه فدریکو دوم اجازه داده است تا شبکه ای محکم از همکاری با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی خارجی ایجاد کند. پروژه های متعدد بین المللی در دانشگاه به دانشجویان اجازه می دهد تا زمانی را برای تحصیل در خارج از کشور بگذرانند. همچنین دفتر کارآموزی دوره های کارآموزی را در شرکت های مختلف سازماندهی می کند و فارغ التحصیلان را برای ورود به بازار کار آماده می نماید.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

 • معماری
 • زیست شناسی
 • زیست شناسی دریایی و آبزی پروری
 • طراحی برای محیط
 • مهندسی زیستی صنعتی
 • مهندسی حمل و نقل و تحرک
 • مهندسی خودروهای بدون سرنشین
 • زبان ها و ادبیات اروپایی
 • پزشکی و جراحی
 • مهندسی ریاضی
 • روابط بین المللی
 • اقتصاد و دارایی
 • دامپروری
 • علم داده