دانشگاه فلورانس (Universita degli Studi di Firenze)

وب سایت:

https://www.unifi.it

رتبه بندی جهانی:

451-460

تاریخچه:

دانشگاه فلورانس یک موسسه بزرگ است که مجموعه گسترده ای از برنامه ها را در سطوح مختلف آموزشی ارائه می دهد. جمعیت دانشجویی آن 51000 نفر است که یک چهارم آن از خارج از استان توسکانی به فلورانس می آیند. دانشگاه فلورانس نسبتا “جوان” است، اما ریشه های بسیار قدیمی دارد.

این دانشگاه ذاتا “بین المللی” است و همچنین به دلیل ویژگی بین المللی شهر فلورانس. این دانشگاه بیش از 260 قرارداد با دانشگاه های دیگر در سراسر جهان و در 70 کشور مختلف امضا کرده است.

بعد بین المللی این دانشگاه با تعداد دانشجویان خارجی ثبت نام شده مشهود است: سه هزار نفر از سراسر جهان – سیصد نفر از آنها چینی هستند. علاوه بر این، در طول هر سال تحصیلی، بیش از هزار دانشجوی اروپایی یک دوره تحصیلی را در فلورانس با شرکت در دوره های مختلف سپری می کنند. کیفیت تحقیقات در دانشگاه فلورانس بی نظیر است. تعداد محققان، تنوع برنامه ها و ابتکارات تحقیقاتی، مهارت دانشمندان جوان، مشارکت فعال در پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی، نتایج عالی به دست آمده، و در نهایت، حجم منابع مالی از داخل دانشگاه و از حامیان خارجی در کنار سایر عوامل دانشگاه فلورانس را به عنوان یک “دانشگاه تحقیقاتی” مدرن واجد شرایط می کند و باعث شده است تا در لیست های ارزیابی ملی و بین المللی در جایگاه چشمگیری قرار گیرد.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

  • امور مالی و مدیریت ریسک
  • مهندسی زمین
  • طراحی سیستم های گردشگری پایدار
  • علوم مولکولی پیشرفته
  • اقتصاد و توسعه
  • مدیریت منابع طبیعی برای توسعه روستایی گرمسیری