دانشگاه کاتولیکا ساکرو کوره (Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

رتبه بندی جهانی:

551-560

تاریخچه:

این دانشگاه که در سال 1921تأسیس شد، بزرگترین دانشگاه کاتولیک اروپا و تنها دانشگاه ایتالیایی است که دارای گستره ملی است، با 4 پردیس: میلان، برشا، پیاچنزا – کرمونا و رم.

برنامه درسی و کیفیت تدریس و خدمات دانشجویی، تضمین کننده یک تجربه دانشگاهی واقعی است، جایی که تقریباً 41000 دانشجو می توانند مزایای آموزش بین رشته ای را در دانشکده های مختلف تجربه کنند.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

 • اقتصاد و مدیریت
 • مدیریت تولید مواد غذایی
 • پزشکی و جراحی
 • اقتصاد کشاورزی و غذا
 • نوآوری دام و کشاورزی سبز
 • فرآوری غذا: نوآوری و سنت
 • بانکداری و مالی
 • مدیریت کسب و کار جهانی
 • مدیریت نوآوری و فناوری
 • مدیریت
 • تجزیه و تحلیل داده ها برای کسب و کار
 • علوم آماری
 • مطالعات اروپایی در روابط سرمایه گذار و ارتباطات مالی
 • علم داده کاربردی برای بانکداری و امور مالی