دانشگاه پلی تکنیک مارکه (Universitả Politecnica delle Marche)

رتبه بندی جهانی:

801-1000

تاریخچه:

رسالت دانشگاه پلی تکنیک مارکه عمدتاً فنی-علمی است. وظايف اصلي آن تحقيقات علمي و آموزش عالي است كه به طور دقيق با يكديگر ارتباط دارند تا آموزش موجب ارتقاء دانش علمي و توسعه سرمايه انساني شود.

این دانشگاه هر اقدامی را با هدف دستیابی به کیفیت و کارایی پژوهشی و آموزشی، همچنین با همکاری ملی و بین‌المللی در هر دو زمینه و بر اساس معیارهای مبتنی بر ارزیابی و ارزش‌گذاری شایستگی تشویق می‌کند. در عرصه بین المللی، دانشگاه انواع همکاری ها را با هدف دستیابی به دانش، ادغام و غنی سازی متقابل فرهنگ ها، گسترش دانش و تبادل همه بازیگران جامعه دانشگاهی ترویج می کند.

در زمینه های آموزشی – مهندسی، پزشکی و جراحی، اقتصاد، کشاورزی و علوم – دانشجویان دسترسی رایگان به خدمات و فضاهای وسیع برای تحصیل دارد. آزمایشگاه‌های زبان به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند تا گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی دریافت کنند.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی محیط زیست
  • اقتصاد و تجارت بین الملل
  • نوآوری و مدیریت مواد غذایی و آشامیدنی