دانشگاه رما تره (Universitả degli Studi di Roma Tre)

وب سایت:

https://www.uniroma3.it

رتبه بندی جهانی:

801-1000

تاریخچه:

روما تره که در سال 1992 تأسیس شد، یکی از جوان ترین دانشگاه های ایتالیا است، نقطه قوتی که نیروی محرکه ای برای رشد سریع و پویا بوده است. این دانشگاه اکنون دارای بیش از 33000 دانشجو از سراسر ایتالیا و 1000 استاد و استادیار است. در تقریبا 30 سال فعالیت بیش از 112000 دانشجو از دانشگاه Roma Tre فارغ التحصیل شده اند.

روما تره از زمان تأسیس خود به سمت بین المللی شدن و نیازهای دانشجویان بین المللی گرایش داشته است، و طیف گسترده ای از دوره های آموزشی را به زبان انگلیسی و سایر زبان های اروپایی و غیر اروپایی تقریباً برای هر برنامه تحصیلی ارائه می دهد.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی سواحل و اقیانوس پایدار
  • مطالعات بین المللی