دانشگاه باری (Universita degli Studi di Bari Aldo Moro)

وب سایت:

https://www.uniba.it

رتبه بندی جهانی:

QS: 651-700

تاریخچه:

دانشگاه باری که در سال 1925 تأسیس شد، یکی از معتبرترین دانشگاههای جنوب ایتالیا است. با جمعیت دانشجویی حدود 60000 نفر، این دانشگاه اخیراً به یکی از مشهورترین دانشجویان خود، دولتمرد آلدو مورو تغییر نام داده است. مورو چندین سال حقوق جزا را در دانشگاه باری تدریس کرده است.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

  • فیزیک
  • علوم کامپیوتر
  • پزشکی و جراحی
  • توسعه نوآوری در سیستم های کشاورزی و غذایی