دانشگاه میلان (Universita degli Studi di Milano)

وب سایت:

https://www.unimi.it/en

رتبه بندی جهانی:

316

تاریخچه:

دانشگاه میلان ترکیبی عالی از آموزش و تحقیق است. 2100 استاد آن نشان دهنده بالاترین تمرکز تخصص علمی در منطقه است و تحقیقات آنها در بین بهترینها در ایتالیا و اروپا رتبه بندی شده است. این دانشگاه 141 برنامه تحصیلی، 32 برنامه دکترا و 65 مدرسه تخصصی ارائه می دهد.

دانشگاه میلان به عنوان یکی از دانشگاه‌های ایتالیایی است که متعهد به تحقیق در زمینه‌های تحقیقات پایه و کاربردی است.

این دانشگاه با مشارکت بسیار فعال در برنامه های چارچوب اتحادیه اروپا، در سال های اخیر به میزان موفقیت خوبی به ویژه در زمینه های علوم زیستی، کیفیت و ایمنی مواد غذایی، فناوری نانو و علوم محیطی دست یافته است.

این دانشگاه مشارکت های بین المللی متعدد و در سراسر جهان برقرار کرده است. همچنین روابط دوجانبه و چندجانبه متعددی با شرکای کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته برقرار شده است که از طریق آموزش، نظارت و دانش پشتیبانی می شود. در سال های اخیر برنامه های آموزشی به طور کامل یا جزئی به زبان انگلیسی تدریس می شود و مدارک مشترک و دوگانه چندین برابر شده است. دوره های دکتری دانشگاه، متنوع و تا حد زیادی برای همکاری بین المللی باز شده است که به بین المللی شدن بیشتر این دانشگاه کمک می کند.

رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی:

 • سیاست بین الملل، حقوق و اقتصاد
 • زیست شناسی سلولی ومولکولی سلول
 • علوم گیاهی
 • بیوتکنولوژی برای اقتصاد زیستی
 • بیوانفورماتیک برای ژنومیک
 • بیوتکنولوژی مولکولی و بیوانفورماتیک
 • زیست شناسی کمی
 • بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی
 • ارزیابی ایمنی Xenobiotics و محصولات بیوتکنولوژیکی
 • امور مالی و اقتصاد
 • پزشکی و جراحی
 • اقتصاد و علم سیاسی
 • سیاست و جامعه جهانی
 • سیاست، فلسفه و امور عمومی
 • شیمی صنعتی
 • تغییرات محیطی و پایداری جهانی
 • محیط زیست و اقتصاد مواد غذایی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت نوآوری و کارآفرینی
 • علم داده و اقتصاد
 • قانون و توسعه پایدار